Mặt bằng tổng thể dự án

Tòa nhà HR1 Tòa nhà HR2 Tòa nhà M2 Công viên Eco-Green Trung tâm hội nghị tiệc cưới Tòa nhà HR3 Trường tiểu học Kim Đồng Văn phòng bán hàng dự án Trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp Tòa căn hộ MR-2 Tòa căn hộ MR-1
HR3-A3 HR3-A14 HR3-B2 HR3-B1 HR3-A22 HR3-A21 HR3-A20 HR3-A19 HR3-A18 HR3-A17 HR3-A16 HR3-A15 HR3-A13 HR3-A12 HR3-A11 HR3-A10 HR3-A9 HR3-A8 HR3-A7 HR3-A6 HR3-A5 HR3-A4 HR3-A2 HR3-A1
HR2C-A1 HR2C-B2 HR2C-A3 HR2C-A4 HR2C-B5 HR2C-B6 HR2C-A7 HR2C-A8 HR2C-A9 HR2C-B10 HR2C-B11 HR2D-A1 HR2D-B2 HR2D-A3 HR2D-A4 HR2D-B5 HR2D-B6 HR2D-A7 HR2D-A8 HR2D-A9 HR2D-B11 HR2D-B10
HR1A-A3 HR1A-B2 HR1A-A1 HR1A-A4 HR1A-A7 HR1A-A8 HR1A-A9 HR1B-A1 HR1B-A3 HR1B-A4 HR1B-A7 HR1B-A8 HR1B-A9 HR1A-B5 HR1A-B6 HR1A-B10 HR1A-B11 HR1B-B2 HR1B-B5 HR1B-B6 HR1B-B10 HR1B-B11
M2-A12 M2-A7 M2-A1 M2-A3 M2-A4 M2-A5 M2-A6 M2-A8 M2-A9 M2-A2 M2-A10 M2-A11 M2-A13 M2-A14 M2-A15 M2-A16 M2-A17 M2-A18 M2-B1 M2-B2