Danh Sách Các KH Trúng Thưởng Chương Trình Khuyến Mại Ngày 23/12/2018

12/03/2020 892 lượt xem

STT SỐ PHIẾU TRÚNG THƯỞNG GIẢI THƯỞNG
1 3609 01 Giải Đặc biệt (01 chuyến du lịch Hoa Kỳ: New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Jose - San Francisco)
2 3508 Giải Nhất (01 chuyến du lịch HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA – SANTORINI)
3 3009 Giải Nhất (01 chuyến du lịch HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA – SANTORINI)
4 3406 Giải Nhì (01 chuyến du lịch 5 nước Châu Âu: Đức - Áo - Hungary - Séc - Đức )
5 3408 Giải Nhì (01 chuyến du lịch 5 nước Châu Âu: Đức - Áo - Hungary - Séc - Đức )
6 1804 Giải Nhì (01 chuyến du lịch 5 nước Châu Âu: Đức - Áo - Hungary - Séc - Đức )
7 1908 Giải Nhì (01 chuyến du lịch 5 nước Châu Âu: Đức - Áo - Hungary - Séc - Đức )
8 2610 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
9 2704 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
10 3601 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
11 1707 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
12 1203 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
13 1603 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
14 804 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
15 3403 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
16 3302 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)
17 3101 Giải Ba (01 chuyến Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami)

Tiêu điểm